Enakopravnost slovenščine in nemščine je glavna značilnost naše šole. Dvojezičnost za nas ni le geslo, ki se dobro prodaja, pri nas je dvojezičnost v vsakem trenutku živa in prisotna

    • Pouk je v vseh predmetih dosledno dvojezičen – z upoštevanjem jezikovnega znanja naših učenk in učencev.
    • Pospešujemo in podpiramo učenke in učence, ki imajo v slovenščini ali nemščini slabše znanje, z dodatnimi ponudbami, kot npr. s timskimi učitelji v glavnih predmetih, z jezikovnimi tedni in s posredovanjem dodatnih tečajev izven šole.
    • Kulturno in jezikovno pestrost naših učenk in učencev vidimo kot obogatitev našega pouka in kot priložnost, da se lahko drug od drugega učimo.

    • Dvojezična izobrazba nudi absolventom naše šole odlične poklicne možnosti v gospodarskem in kulturnem prostoru Alpe-Jadran.
Navzgor