Podijska diskusija

Dne 21.02.2018 je bila podijska diskusija z glavnimi kandidati koroških strank, ki so nastopale na volitvah za deželni zbor. Vabljeni so bili dijaki in dijakinje višijh razredov iz cele Koroške. Diskusijo sta vodila  dva mlada, simpatična moderatorja. Dijaki smo imeli možnost spraševati po linku preko mobitelov. Vprašanje, ki je dobilo največ »likov«, so moderatorji postavili politikom, ki so potem o tej temi razpravljali. Tako smo dobili vpogled v volilne programe strank in kaj jim je pomembno. Diskusija je bila zelo informativna, deloma zabavna in zaradi oblike zelo sodobna. Na žalost vprašanje o zadevi koroških Slovencev ni dobilo dovolj likov, da bi s tem konfrontirali politike.

Anna Karner, 3.B

 

Integration on Tour

V sredo, 7.3.2018, sta 2.C letnik obiskala gospa mag. Nadine Hell in Daneal Refaa, sodelavca  deželne vlade z oddelka za zadeve begucev, njihovo osnovno oskrbo in integracijo (Abteilung 1 – Landesdirektion für Flüchtlingswesen, Grundversorgung  und Integration).

Gospa Hell je učenke in učence seznalila s postopkom zaprošanja za azil, kakšni so kriteriji za pozitiven izid in koliko plačuje država Avstrija za ljudi, ki iščejo v naši deželi zaščito in nov začetek. Nato pa je pripovedoval svojo osebno zgodbo Daneal, 26-letni moški iz Sirije, ki je po zaključenem študiju gospodarstva zapustil domovino, kjer je bila grozotna vojna. Pripovedoval je, koliko denarja je zaman plačal za sedem ponarejenih potnih listov, ki mu niso pomagali naprej, za  ilegalne prevoze in kako je 24 dni sredi zime pešačil do Avstrije ter pred več kot tremi leti pristal tu – brez denarja. Medtem je dobil azil, se naučil nemško, našel prijatelje in delo. Učenke in učence pa je nato povabil, da prevzamejo v diskusiji različne vloge in argumentirajo za integracijo beguncev ali pa proti njej. V analizi so odkrili, da nevednost mnogokrat zbuja v ljudeh strah in predsodke.