Združenje staršev

Skupno zastopamo interese staršev, podpiramo skupne dejavnosti, omogočamo udeležbo vseh učenk in učencev pri projektnih, športnih in jezikovnih tednih.

Predsednik:

Mag. Gašpar OGRIS-MARTIČ

Namestnik/ca:

Christine SADNEK

Tajnica

Andrea WIENER

Namestnik/ca:

Mateja WALTER

Blagajnik:  

Hermann KELICH

Namestnik/ca:

Sonja KOLTER

Preglednik/ca:

Sonja WAKOUNIG, Anita OGRIS

 

Naloge združenja staršev:

  • Zastopanje interesov staršev
  • Povezovanje med starši in šolo
  • Podpora pri poučevanju in vzgoji učenk in učencev v sodelovanju z učiteljskim zborom
  • Sodelovanje v Odboru šolske skupnosti po zakonu o organizaciji šole
  • Zbiranje članarine združenja staršev in odgovorna uporaba finančnih sredstev na podlagi jasnih določil
  • Izmenjava informacij s strešno organizacijo http://www.elternverein-kaernten.at/