V okviru naše letošnje mature oz. zrelostnega izpita sva imeli nalogo, da na najino temo izdelava maturitetni projekt.
Rezultate najinega dela sva mimogrede dokumentirali. Od samega začetka je bilo za naju očitno, da bo najin maturitetni projekt spletna stran. Rezultat najnega dela najdete pod linkom Tierklinik Miklauzhof
Naša stranka je bila znana živalska klinika na Koroškem, ki si že dolgo želi spletno stran. Pri oblikovanju sva imeli dosti svobode in sva lahko bili ustvarjalni, čeprav sva pri vsaki važni odločitvi upoštevali tudi mnenje veterinarja. Spletno stran sva obdelovali s programom Joomla in XAMPP, odločili sva se za ta program saj smo s temi tudi delali v pouku računalništva.
Na tem mestu se tudi iskreno zahvaljujeva vsem učiteljem, ki so naju podpirali in so vedno imeli odprt uho ter nama stali ob vsaki težavi ob strani.

Laura Košir & Jasmin Sadjak