V okviru izobraževalnega težišča Informacijska tehnologija in multimedia spoznaš, kako deluje digitalni svet:

  • Spletni design s sodobnimi Content Management Sistemi
  • Hardver in softver za upravljanje računalniških omrežij
  • Obdelava slik in videov
  • Multimedijske predstavitve na DVD, na računalnikih in na mobilnih napravah
  • Web 2.0 z aplikacijami za Twitter, Flickr ali Prezi
  • Razvoj programske opreme

Na naši šoli se učiš 4 jezike in dobiš obširno gospodarsko izobrazbo. Nudimo dvojezičen pouk v vseh predmetih v izvrstno opremljenih prostorih, individualno mentorstvo in podporo pri učenju. Veliko pozornosti polagamo na prijazno in spoštljivo vedenje ter socialno kompetenco naših učenk in učencev.

V izobraževalnem težišču si pridobiš odlično obvladovanje programov MS-Office, temeljito znanje na področjih multimedia in oblikovanja spletnih strani, razvoja programske opreme in omrežne tehnologije.

Nadadljne informacije kot download