IZOBRAZBA ZA PRIHODNOST

Hak-Tak PROFIL – video

Vsakega lahko osebno nagovarjamo. Poleg splošne, gospodarske in strokovne izobrazbe (informacijska tehnologija in športni- in kulturni menedžment) so projekti z gospodarstvom, s partnerskimi šolami, izmenjava učencev in jezikovni tedni v tujini sestavni deli izobraževanja . Učenci, ki prihajajo iz raznih držav, doprinesejo k temu, da se je razvila Dvojezična zvezna trgovska akademija v mednarodni kompetenčni center. Našo šolo obiskujejo pretežno učenci s Koroške, pa tudi iz Slovenije, Hrvaške, Italije in drugih evropskih držav. Široka izobrazba zagotavlja, da imajo naši absolventi odlične poklicne možnosti tako v gospodarstvu, kakor tudi na družbeno- kulturnem področju.

Prednosti Dvojezične Trgovske akademije:

 • izobrazba, ki je v trendu
 • najboljše možnosti na delovnem trgu
 • obrtna dovoljenja
 • praksa
 • jezikovna in kulturna kompetenca
 • izobrazba v informacijski tehnologiji
 • športni in kulturni menedžment
 • gospodarska izobrazba
 • pravica do študija

Ponudba Dvojezične zvezne trgovske akademije v pregledu:

  • jeziki: nemščina, slovenščina, angleščina, italijanščina; prosti predmet hrvaščina in ruščina
  • dvojezični pouk
  • strokovne smeri na izbiro:

informacijski menedžment in informacijska tehnologija ali športni in kulturni menedžment

 • gospodarska in splošna izobrazba
 • razvoj osebnosti (kreativnost,timsko delo,komunikacija)
 • pravo in ekonomija

Številne javne prireditve dopolnjujejo izobraževanje naših učencev, ki se naučijo javnega nastopanja in prezentiranja.

 

DOWNLOAD PDF.