Sprejem in prijava na Dvojezični zvezni trgovski akademiji Celovec

Za prijavo na naši šoli potrebuješ:

  • spričevalo oz. šolsko poročilo 8. šolske stopnje
  • izpolnjeno prijavnico

Pogoj za sprejem na trgovsko akademijo je uspešen zaključek 8. šolske stopnje.
V nekaterih primerih je potreben sprejemni izpit v predmetih Nemščina, Matematika ali Angleščina. To je odvisno od tipa šole in ocen v teh treh predmetih.

Za učenke in učence, ki so uspešno zaključili osnovno šolanje (najmanj 8 šolskih stopenj) v tujini, velja: če v spričevalu o šolanju v tujini ni dokazila o pozitivni oceni iz predmeta Nemščina, je potreben eksternistični izpit o učni snovi predmeta Nemščina na 8. šolski stopnji v glavni šoli.

Sprejemni izpit je vedno v sredo v zadnjem tednu šolskega leta na naši šoli.