„Od ustanovitve naprej temeljita dvo- in večjezična gospodarska izobrazva v Evropskem duhu“

Geslo šole, bolje rečeno, duh šole je bil od vsega začetka usmerjen v povezovanje, medkulturno in, kot je za ekonomsko akademijo samoumevno, še posebej v gospodarsko sodelovanje v Evropi. Da je šola (bila) uspešna, dokazujejo naše – več kot 700 – absolventke in absolventi, ki so poklicno uspešni na vseh celinah, v velikem številu pa delujejo seveda regionalno v prostoru Alpe-Jadran.

Ugotovili ste, da smo ob 30-letnici delovanja spremenili naš nastop v javnosti. Corporate identity naše šole je od ustanovitve do danes imel v ospredju elemente, ki govorijo v prid naši ustanovi in jih na šoli živimo: dvo- in večjezičnostna temeljita ekonomska izobrazba, regionalni, na Alpe-Jadranski prostor orientiran izobraževalni profil v duhu Evropskega združenja, medkulturna in mednarodna sestava naših dijakov in absolventov in še posebej pomembna vloga šole na terenu Manjšinskega šolstva.

Naše absolventke in absolventi bodo prav zaradi svoje večjezičnosti in pridobljenega znanja z gospodarskega področja ter svoje odprtosti in mobilnosti dobro podkovani za vse izzive, ki nam jih prinaša nenehno spreminjajoč se globalni svet. Prav tako se bodo lahko – tako kot to počno do sedaj – uspešno uveljavili pri svojem študiju in v kasnejšem poklicnem življenju.

Filozof Konrad Paul Liessmann je s svojim opisom „sistema“ šole zadel žebljico na glavico.

Izobrazbo zanima, v kolikšni meri se bo pri človeku zaradi njegovega znanja in veščin, ki jih je usvojil, zaradi sposobnosti in spretnosti, v katerih se je izuril, izoblikovala in utrdila njegova osebnost. Prav zaradi tega imajo kompetence izključno formalnega značaja le malo opraviti s samo izobrazbo. Izobražen ni tisti, ki lahko dokaže svojo bralno sposobnost, pač pa nekdo, ki je prebral določene knjige, ki so ga (iz-)oblikovale. Izobražen tudi ni tisti, ki se lahko izkaže s svojo posebno socialno kompetenco, temveč nekdo, ki ve, kakšno obnašanje pritiče določeni situaciji. Med drugim izobražen človek ni leksikon „na dveh nogah“, pač pa je zanj bolj pomembno temeljno in načelno znanje. Poleg tega izobraženi skuša razumeti kompleksne odnose in nenazadnje gre pri izobraženem za znanje o tem, česar pravzaprav ne ve. Izobrazba ima zame – mogoče sem tu nekoliko staromoden – veliko za opraviti z zrelostjo, svobodo, sposobnostjo presoje, razgledanostjo, zgodovinsko zavestjo, jezikovno skrbnostjo in natančnostjo, moralno občutljivostjo in smislom za estetiko.

 

  Dir. Mag. Hanzi POGELSCHEK

Tel.: +43 (0)463 38 24 00
Fax: +43 (0)463 38 24 00 33bhak-klu-zweispr-dir@bildung-ktn.gv.at