Mednarodnost zaradi večjezičnosti

Naša šola doseže s konceptom doslednega dvojezičnega pouka v slovenščini in nemščini nezamenljivo prepoznavnost in se potemtakem razlikuje od primerljivih izobraževalnih ustanov. Dvojezične oblike poučevanja so nujno potrebne, če je večjezičnost na evropski ravni kulturna dediščina in sestavni del evropske identitete.

ZNAČILNOSTI

Odprtost

Kdor je dandanes sposoben , da se uspešno uveljavlja v dvo– in večjezičnih kontekstih, lahko odprto in brez predsodkov sooblikuje mednarodni svet dela . Zaradi globalizacije in evropske integracije postaja stik z osebami, ki govorijo druge jezike samoumeven.

Socialna kompetenca in kulturnost

Pospešujemo pripravljenost, da dopuščamo in razumemo mišljenje in obliko komunikacije drugih kultur.

Mednarodni gospodarski partnerji

Sodelujemo z gospodarstvom tudi na mednarodni ravni.Tako sprejemamo tudi projektne naloge s strani podjetij iz tujine.