Splošno

Prijavnica

Prijavnica & Informacije

Info-mapa

Šolski profil

Hišni red

Informacija o obveznostih po Avstrijskem šolskem zakonu

Predmetnik

Informacije obvezni praktikum

Učni načrt 2014 – Nova višja stopnja

Nova višja stopnja

Osnovne informacije in cilji

Izobraževalna težišča

Informacijska in komunikacijska tehnologija – e-business

Menedžment za okolje in energetiko

Menedžment za šport in kulturo

Okoljska tehnika – HAK-TAK towards a green future

Diplomska naloga

Informacije za učenke/ce

Zrelostni in diplomski izpit

Informacije za učenke/ce

Model nove mature