Izobrazbeno svetovanje

Moja osnovna naloga kot izobrazbena svetovalka in pravnica je, da našim dijakinjam in dijakom svetujem in stojim ob strani, če imajo kakršna koli vprašanja v zvezi s svojo izobrazbo in nadaljnjo izobrazbo.  Prav je, da učenkam in učencem, ki so se odločili za šolanje na naši šoli, omogočimo zadostno število informacij in jim ponudimo možnost svetovanja, da bo njihovo učenje ne samo uspešno, temveč tudi povezano z veseljem do usvajanja znanja in vedoželjnostjo.

V precejšnji meri se osredotočam tudi na prehod iz šole v poklicno življenje in na nadaljnji študij.

Kot izobrazbena svetovalka poleg tega organiziram tudi naslednje aktivnosti:

  • Obisk izobrazbenih in poklicnih sejmov;
  • Informiranje o možnostih nadaljnjega izobraževanja (na univerzah, visokih šolah, pedagoških visokih šolah, raznih poklicnih tečajih …), ki pogosto poteka v neposrednem sodelovanju z univerzami in ostalimi izobraževalnimi institucijami terciarnega izobraževalnega sektorja
  • Šolsko svetovanje in pravna asistenca pri (šolsko-)pravnih vprašanjih
  • Izdajanje aktualnih informacijskih zgibank in brošur o izobraževanju in nadaljnjem izobraževanju
  • Organizacija in udeležba na študijskih informativnih dnevih in predstavitev študijskih možnosti v Evropski uniji
  • Organizacija spoznavnih dnevov na šoli (t.i. Schnuppertage) in svetovanje „gostujočim“ učenkam in učencem, ki se odločijo za udeležbo na spoznavnih dnevih
  • Prisostvovanje na roditeljskih sestankih / večerih staršev na srednjih šolah na Koroškem in osnovnih šolah v Sloveniji
  • Svetovanje in posredovanje pri učnih in vzgojnih težavah kot tudi pri osebnih težavah v sodelovanju s šolskim „coachem“.
Zwitter Prof. Dr. Mirjam ZWITTER-ŠLEMIC
šolska svetovalka
zwitterslemic.mirjam@hak-tak.at