Dvojezičnost

    • Pospešujemo in podpiramo učenke in učence, ki imajo v slovenščini ali nemščini slabše znanje, z dodatnimi ponudbami, kot npr. s timskimi učitelji v glavnih predmetih, z jezikovnimi tedni in s posredovanjem dodatnih tečajev izven šole.
    • Kulturno in jezikovno pestrost naših učenk in učencev vidimo kot obogatitev našega pouka in kot priložnost, da se lahko drug od drugega učimo.
    • Dvojezična izobrazba nudi absolventom naše šole odlične poklicne možnosti v gospodarskem in kulturnem prostoru Alpe-Jadran.