Individualna učna pomoč – pomoč pri učenju

Od šolskega leta 2013/14 dalje učenci in učenke prvega letnika pričnejo svojo izobrazbo na osnovi novega učnega načrta.

Predmeti so razdeljeni na pet področij (clusterjev), ki naj jasno nakažejo bistvene strokovne kompetence, ki so v središču izobrazbe.

Obvezna strokovna praksa v obsegu 8 delovnih tednov (300 delovnih ur) tekom 5 let izpopolnjuje izobrazbo na TAK, ki je usmerjena v praktično poklicno delo.

Z novim učnim načrtom se bo uvedla tudi Nova višja stopnja od drugega letnika TAK naprej, pri čemer je razdeljena učna snov po semestrih (modulih) in so dijaki in dijakinje ocenjeni/ocenjene v semestrih – v polletjih (semestrska spričevala).

Posebno nadarjeni/nadarjene učenci/učenke imajo možnost, da posamezne module opravijo prej in tako tudi prej zaključijo izobrazbo.

Napredovanje v višji letnik je tudi mogoče, če ima učenec/učenka do dve negativni oceni. Te pa je treba popraviti v obliki semestrskih izpitov, ki obsegajo le negativno ocenjeno kompetenco in učno snov.

Vse module je treba opraviti pozitivno.

Da sploh ne bi prišlo do situacije, da bi učenec/učenka zaključil/zaključila kak modul z negativno oceno, je predvideno, da se učenca/učenko pravočasno informira v obliki opomina.

V tem primeru pride do dogovora med učencem/učenko, starši in učiteljem/učiteljico o obveznih pospeševalnih ukrepih.

Učenci/učenke se lahko poslužujejo posebej izobraženih individualnih spremljevalcev/spremljevalk pri učenju in pospeševalnih tečajev z individualnimi učitelji za pospeševanje.

Pogoj za koriščanje individualnega spremljanja pri učenju je, da se ugotovi pomanjkljivost znanja v obliki pravočasnega opomina oktobra/novembra oz. marca/aprila ali kasneje v teku šolskega leta s ciljem, da učenec/učenka doseže v semestru pozitivno oceno.

Podrobne informacije (v nemškem jeziku) najdete v medmrežju (Individuelle Lernbegleitung (ILB) | HAK.CC) oziroma Vam je za odprta vprašanja na razpolago razrednik/razredničarka Vašega otroka oziroma izobražen/a spremljevalec/ka učenja.

   
   
   

Dr. Mag. Laura RINALDI

individualna učna spremljevalka

rinaldi.laura@hak-tak.at

 

 seher

Prof. Mag.(FH) Matthäus SEHER

individualni učni spremljevalec

seher.matthaeus@hak-tak.at

 

Zwitter

Prof. Dr. Mirjam ZWITTER-ŠLEMIC

individualna učna spremljevaka

zwitterslemic.mirjam@hak-tak.at