PROJEKTI IN ŠOLSKE PRIREDITVE

HAK-TAK je že od samega začetka, glede na ideje ustanoviteljev, vzgojna ustanova, kjer se v pouk zelo pogosto integrirajo razni šolski projekti in prireditve.

Vsako leto se organizirajo dogodki in projektno usmerjene ekskurzije, ki odlično dopolnjujejo klasičen pouk. Ponosni smo na to, da naši dijaki in dijakinje v vsem tem dosegajo odlične uspehe oziroma se znajo s svojim razmišljanjem dotakniti drugih ljudi in jih spodbudijo, da širijo svoja obzorja.

Med drugim so dijakinje in dijaki vključeni v naslednje projekte.

EUROŠOLA 2016/2019 – prvo mesto na kvizu

Sportheroes – “know me for my abilities, not my disability“ –

To je maturitetni projekt dijakinj in dijakov šole HAK-TAK Celovec skupaj s Koroškim deželnim muzejem (Landesmuseum Kärnten) in Univerzo v Celovcu (Alpen-Adria-Universität).

Pod naslovom »Sportheroes« so štirje naši maturanti v avli univerze v Celovcu, tako v slovenščini kot tudi v nemščini, predstavili šest invalidnih športnikov ter zgodovino športa invalidov v Avstriji, na Koroškem in v Sloveniji. Spremljevalni film je govoril o življenju uspešnih športnikih invalidih iz avstrijske Koroške.

Pravijo, da se bolje učimo iz izkušenj, zato so se obiskovalci lahko »srečali« z življenjem na invalidskem vozičku in v Blindencafé doživeli svet slepih ljudi.

Muzej v šoli – Šola v muzeju

Posebna razstava »Sportheroes« je bila del večletnega sodelovalnega projekta »Muzej v šoli – Šola v muzeju« med Dvojezično zvezno trgovsko akademijo in Koroškim deželnim muzejem, ki je bil posvečen kulturni in jezikovni raznolikosti.

V okviru letošnjega obsežnega sodelovalnega projekta so bili maturantje in maturantke odgovorni za raziskavo, organizacijo (objekti, inventar, …) in filmsko dokumentacijo.

Osebje koroškega deželnega muzeja je nadzorovalo tematsko uvajanje in izvajanje razstavnega načrtovanja, oblikovanja in izvedbe. Skupaj s profesorji, ki poučujejo na HAK-TAK-u, so nastajali teksti zapisani tako v nemškem, kot tudi v slovenskem jeziku.

Sodelovanje med Dvojezično zvezno trgovsko akademijo (Zweisprachiger Bundeshandelsakademie) in Deželnim muzejem Koroške (Landesmuseum für Kärnten) je bilo izvedeno v okvirjih programa p[ART]-partnerstvo med šolami in kulturnimi ustanovami in podprto s strani KulturKontakt Austria in Bundesministerium für Bildung und Frauen.

Projekta »Jugend gegen das Vergessen« oz. »Mladina proti pozabi« in »Zeichnen gegen das Vergessen« oz. »Z risanjem proti pozabi« z umetnikom Manfredom Bockelmannom.

Hak-Tak za CarinthiJa2020:

V jubilejnem letu »100 let od Koroškega plebiscita« so dijaki naredili Videoprojekt na temo »SLEDI-SPUREN«. V sodelovanju z Land Kärnten (deželo Koroško) je sedem maturantov Dvojezične zvezne trgovske akademije s svojimi telefoni, mikrofoni in stojali odšlo skozi deželo, z namenom, da bi videli, kaj se je zgodilo s koroškimi regijami, ki spadajo v dvojezično območje. Njihov film na sodoben in spodbuden način izraža mladostniško svežino in globino njihovih vprašanj, zaključkov in strahov pred dejstvi.

S strani zaposlenega na ORF in filmskega studie Artis so prejeli strokovno podporo.

Video s podnapisi si lahko ogledate tu: LINKSKILLS: Uresničevanje idej, Profesionalno urejanje mobilnih posnetkov, sodelovanje s podjetji, samoorganizacija, teamsko delo,….