Združenje staršev

Skupno zastopamo interese staršev, podpiramo skupne dejavnosti, omogočamo udeležbo vseh učenk in učencev pri projektnih, športnih in jezikovnih tednih.

Predsednik:Mag. Gašpar Ogris-Martič
Namestnik/ca:DI Hans Mikl
Tajnik:Primož Zorč
Namestnik/ca:Krista Krušic-Valant
Blagajnik:Markus Krištof
Namestnik/ca:Mag. Maria Dovjak
Preglednik/caMag. Peter Kunstič, Matjaž Žvan
Kooperativni/a član/ica:Jasna Terlikar

Naloge združenja staršev:

  • Zastopanje interesov staršev
  • Povezovanje med starši in šolo
  • Podpora pri poučevanju in vzgoji učenk in učencev v sodelovanju z učiteljskim zborom
  • Sodelovanje v Odboru šolske skupnosti po zakonu o organizaciji šole
  • Zbiranje članarine združenja staršev in odgovorna uporaba finančnih sredstev na podlagi jasnih določil

Izmenjava informacij s strešno organizacijo http://www.elternverein-kaernten.at/