Nova višja stopnja

Novi učni načrt velja za vse učenke in učence prvega letnika od šolskega leta 2013/14 naprej. Učni predmeti so razdeljeni na pet svežnjev (cluster), ki postavijo gospodarske in socialne kompetence v ospredje izobrazbe:

  • Osebnost in kariera izobrazbe
  • Jeziki in komunikacija
  • Gospodarstvo in management
  • Družba in kultura
  • Matematika in naravoslovje.

S praktičnim in medpredmetnim delom se prepleteno mišljenje in razumevanje še posebej pospešuje.

Od III. letnika dalje lahko učenke in učenci izbirajo med našima izobrazbenima težiščema »Informacijska tehnologija« in »Management za šport in kulturo«.

Od II. letnika trgovske akademije naprej je vsak semester samostojen kompetenčni modul z izobrazbeno in učno nalogo ter ustrezno učno snovjo. Šolsko leto je sestavljeno iz dveh semestrov. Modul je učni predmet, ki se poučuje v enem semestru. Ob koncu semestra se vsak modul oceni in za vsak semester se izstavi semestrsko spričevalo. Module, ki so ocenjeni negativno, je treba popraviti. Naš individualni učni spremljevalec podpira naše učence in učenke, kadar jim grozi negativna ocena. Napredovanje v naslednji letnik je možno z največ dvema negativno ocenjenima ali neocenjenima moduloma.

Učenke in učenci, ki so posebno nadarjeni, lahko posamezne module že predčasno opravijo in s tem izobrazbo hitreje zaključijo.

Od tretjega letnika dalje, se dijaki in dijakinje odločajo za enega izmed naslednjih težišč: