Poročilo o dejavnostih v šolskem letu 2014/15 v PDF-formatu.

download report