Mladina in prihodnost manjšine v ospredju razprav

Na letošnjem evropskem kongresu narodnih skupnosti dne 8. novembra se je udeležilo 25 dijakinj in dijakov naše šole. Aktivno sodelovali in prispevali so dijakinja Milena Stern in dijak Haris Kabiljagić ter Jan Ogris-Martič, ki je s svojim govorom orisal razvoj manjšine ter perspektive in osebne želje za prihodnost Koroške leta 2050 pod geslom “Stališča – pričakovanja – izzivi. Prihodnost manjšin in njihovih jezikov z vidika mladine“.

Nadaljne informacije:

https://www.novice.at/mladina/33-evropski-kongres-narodnih-skupnosti-poudarek-na-mladih/

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3231637/

https://www.kath-kirche-kaernten.at/dioezese/detail/C2646/koroshka-leta-2050