V okviru izobraževalnega težišča menedžment za okolje in energetika smo z 4.B razredom izbrali posebno obliko pouka – virtualno simulacijo ECO. Nekega dne se pojavi asteroid, ki vstopi v orbit planeta in se z dnevom v dan bliža, dokler ne bo zadel naš planet in uničil življenje. Cilj je torej, da igralci sodelujejo in dosežejo tehnologijo s katero lahko preprečijo to katastrofo. Za razvoj civilizacije je potrebno, da se nabirajo rastline oziroma lovijo živali, tako da je dovolj kalorij na razpolago za mučno delo v rudnikih ali gozdovih. S tehnološkim napredkom se postopoma lahko proizvajajo stroji oz. naprave, ki pomagajo pri delu na polju, v rudnikih ali v gozdu. S tehnološkim razvojem se pa pojavijo tudi novi problemi. Če nekdo poseka vsa drevesa in ne posadi nova, potem ne bo več lesa na razpolago. Če gre nekdo na lov in se s tem zmanjša populacija neke živalske vrste na kritično raven, lahko ta živalska vrsta izumre in bo ponudba hrane manjša. Z industrijo se onesnažuje okolje in s tem ni več možno poljedelstvo oziroma ribarjenje. Z emisijo ogljikovega dioksida se zviša morska gladina in zemlja, ki jo morje poplavi ni več uporabna. Cilj je torej, da nevtraliziramo asteroid s tem, da razvijemo gospodarstvo in tehnologijo na trajnostni način. O tej simulaciji in o trajnostnem razvoju lahko več izveš na dnevu odprtih vrat 17.01.2019 na Dvojezični TAK I Zweisprachige HAK.