Skupina dijakinj in dijakov tretjih letnikov smo se v četrtek, 23. 5. 2019, s profesorico Čertov odpravili v Lakesidepark pri celovški univerzi. Tam smo imeli naravoslovni dopoldan na temo fizika v glasbi in smo si ogledali, kako poteka valovanje in kaj je akustika.

Na začetku smo ob kratkem predavanju spoznali osnove akustike in program, s katerim vidimo frekvenco in amplitudo zvočnega valovanja. S pomočjo tega programa smo potem samostojno delali pri različnih postajah.

V skupinah po tri smo spoznavali zvok različnih glasbil in jih skušali razvrstiti v skupine – pihala, tolkala ali godala. Različne tone smo sami ustvarjali s plastičnimi cevmi in nekaterim je celo uspelo z njimi zaigrati kratko melodijo. Ustvarjene tone smo določili s programom, ki nam je prikazal frekvenco. Pri eni postaji smo sami zgradili inštrument, pri drugi oglaševali kitaro in spet pri drugi z vinskimi kozarci in vodo ustvarjali tone različnih višin. Najglasneje je bilo pri postaji, kjer smo z lokom violine povzročali nihanja, ki so na kovinski plošči, posuti s peskom, oblikovala simetrične vzorce.

Eksperimentiranje smo zaključili s skupno vajo, pri kateri je vsak dobil eno cev in je moral ob določenem času udariti z roko nanjo ter tako ustvariti ton. Uspelo nam je zaigrati pesem »Hänschen klein«.