Simpozij Mohorjeve »Gemeinsam 2023 Skupno«

Aktivno sodelovanje dijakinj in dijakov naše šole

Tudi letos so dijakinje in dijaki naše šole pod mentorstvom profesorice dr. Mirjam Zwitter-Šlemic aktivno sodelovali in sooblikovali program v četrtek 28.09.2023.

Temi “NOV IZZIV – KREPITI IDENTITETO IN JEZIK NARODNE SKUPNOSTI” ustrezno so naši dijaki na zelo oseben način reflektirali in poročali o lastnih izkušnjah in vidikih.

Prispevki naših dijakov na konferenci:

https://www.youtube.com/watch?v=QUqSyLRF-bY