Grožnje z bombo na koroških šolah 

V preteklih dveh tednih so šolski vsakdan vznemirile grožnje z bombo, ki so tudi na našem šolskem centru Profesor Janežičevega trga povzročile potrebno evakuacijo. Predpisano je, da se taka grožnja jemlje resno in nikoli ne more biti le šala ali kavalirski delikt.
To je v svojem referatu potrdil gospod Claus Kügerl, inšpektor in varnostni koordinator policije, in dijakom obeh šol orisal koliko strahu, stroškov in resurs povzročijo te grožnje, ter katere kazenskopravne posledice sledijo za storilce teh groženj.

Več poročil najdete pod:
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3199111/
https://www.novice.at/vesti/groznja-z-bombo-na-slovenski-gimnaziji/