Hak-Tak – 30 let šola za Evropo in svet gospodarstva.

Posebna jubilejna izdaja letnega poročila ter posebna priloga Nedelje ob 30-letnici >>>