Informacije o šolanju v obdobju od 7. do 17. januarja 2021

Za učence sekundarne stopnje II veljajo naslednji okvirni pogoji:

  • Učenci imajo pouk na daljavo. Posamezni razredi se že od 7. januarja naprej vračajo za določen čas v šolo, da tam pišejo šolske naloge oz. teste ter se nanje ustrezno pripravljajo.
  • Od ponedeljka, 18. januarja 2021 naprej, bo potekal pouk spet na šoli.
  • Učenci morajo v šolskih prostorih obvezno nositi zaščitne maske. Izvzete so le osebe, ki jih zaradi invalidnosti dokazljivo ne morejo nositi.
  • Za učence, ki iz razlogov povezanimi s Covid-19 pandemijo ne morejo sodelovati pri pouku, obstaja možnost opravičene odsotnosti.
  • V šoli ne potekajo projekti z izvenšolskimi partnerji.
  • Tudi šolske prireditve se ne smejo izvajati.
  • Pod ustreznimi higienskimi pogoji lahko vodja šole določi, da imajo posamezni razredi ali skupine učencev pouk na šoli, na primer za priprave na izpite ali za pisanje zaključnih izpitov.

 

Več informacij najdete na: https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/schulbetrieb_20200107.html