Projektni dan

Skupina dijakinj in dijakov prvega letnika so se v torek, 5. 12.  v spremstvu profesoric Voggenberger in Zwitter-Šlemic podali na pot v Italijo.  V Trstu so si poleg srečanja s sovrstniki partnerske šole ogledali znamenitosti mesta.

Kulturni dan v Trstu  

Povezovanje treh šol

Danes, 5. 12. 2023, smo se srečali na izjemno navdihujočem kulturnem dnevu v Trstu učenke in učenci v spemstvu svojih učiteljev: šole Sv. Cirila in Metoda iz Trsta, šole Bežigrad iz Ljubljane in naše šole Dvojezične zvezne trgovske akademije iz Celovca, kjer so nas toplo sprejeli ravnateljica, učitelji in učenci iz omenjene šole iz Trsta. 

Pester program dneva je vključeval ogled slovenske šole Cirila in Metoda v Trstu in povezovanje ter spoznavanje dijakov v raznih delavnicah, kar je gotovo pripomoglo h krepitvi vezi med udeleženci. Nato smo se podali na vodeno raziskovanje  slovenskega dela Trsta; obiskali smo Narodni dom, srbsko pravoslavno cerkev, Zoisovo rojstno hišo in še mnogo drugih zanimivosti mesta. 

Cilj tega srečanja je bil, da poglobimo poznavanje slovenske kulture, kajti tako lahko izčrpno spodbujamo dijake k učenju slovenskega jezika, obenem pa s tem ohranjamo kulturno dediščino in se še pogloblje seznanjamo z zgodovino Slovencev v Sloveniji in v zamejstvu. 

Takšna srečanja imajo izjemen vpliv na mladino, ker jo obogatijo z novimi znanji, pri katerih mladi vzpostavijo trajna prijateljstva, istočasno pa razvijajo medsebojno komunikacijo, učenje jezika in izmenjujejo lastne izkušnje za življenje.  

Misel, ki jo je za intervju izjavila prof. Mirjam Zwitter-Šlemic “Danes prijatelji, jutri poslovni partnerji”, je podkrepila trajnejši in globji pomen tega srečanja tudi za prihodnost. 

mag. Tanja Voggenberger

 

Poročilo v medijih:  https://www.primorski.eu/trzaska/v-trstu-so-se-povezali-dijaki-s-katinare-ljubljane-in-celovca-KC1499639