Dijakinje in dijaki Dvoježične trgovske akademije so se udeležili seminarja »mentalni trening« v Št. Janžu v Rožu / St. Johann im Rosental. Seminar je potekal od petka do nedelje. Vodja seminarja je bil mag. Manuel Oraže. V sklopu seminarja so dijakinje in dijaki dobili vpogled, kaj sploh je mentalni trening in kako lahko pozitivno razmišljanje vpliva na naše življenje. Dijakinje in dijaki so se naučili različne tehnike, ki jih lahko uporabljajo v vsakdanjem življenju. Teoretično znanje so nato preizkusili tudi v praksi. Dijakinje in dijaki so delali bodisi sami bodisi v dvojicah ali v skupinah. Svoje ugotovitve so nato vedno predstavili celotni skupini. V Št. Janžu / St. Johann je tudi športni center, kar smo s pridom izkoristili na seminarju. Vzdušje je bilo enkratno in dijakinje ter dijaki kot tudi profesor se že veselijo naslednjega seminarja, ki bo potekal od 22. 6. do 24. 6. 2018 prav tako v Št. Janžu / St. Johann.