Spoznavanje pravnih agend

V petek, 20. oktobra so bili dijakinje in dijaki 5B-letnika s profesorico Ogris povabljeni v deželno upravno sodišče. Prejeli so temeljite informacije o delu in strokovnih agendah upravnih sodnikov, udeležili so se javnega strokovnega razpravljanja. Prisrčna zahvala za povabilo in to izredno priložnost s pogostitvijo velja našemu absolventu in sodniku na upravnem sodišču dr. Damijanu Habernik.