Prva prireditev v sklopu maturantskega projekta je bila Spominska hoja – Gedenkmarsch, ki se je odvijala 29. 11. 2016 dopoldne in je imela svojo iztočnico na židovskem delu pokopališča v Šentrupertu. Na različnih zbirnih točkah so dijaki naše šole vodili udeležence hoje k tako imenovanim kamnom spotike (Stolpersteine), ki spominjajo na ljudi, ki so v času nacizma bili deportirani in umorjeni. Zaključek prireditve pa je bil pri spomeniku v Platzgasse, kjer je do 2. svetovne vojne stala celovška židovska sinagoga.  Vsi udeleženci – poleg dijakov TAK so se udeležili tudi številni dijaki iz drugih celovških višjih šol – so odnesli s spominske hoje globoke vtise.
V petek, 10. marca 2017 je vabila Dvojezična zvezna trgovska akademija na drugo prireditev, in sicer na slovesno odprtje razstave
Zeichnen gegen das Vergessen – Risanje proti pozabi.
Številnim obiskovalcem so ob vstopu v šolsko avlo takoj padli v oči veliki risani portreti otrok in mladoletnikov, umorjenih v nacističnih koncentracijskih taboriščih. Pod risbo oz. na zadnji strani risbe pa so zabeležena imena otrok, kraj in datum njihovega rojstva ter podatki o tem, kdaj in kje so bili umorjeni.    
S temi pretresljivimi slikami želi priznani koroški umetnik Manfred Bockelmann rešiti mlade žrtve  pozabe. Umetnik je bil sam navzoč in je pripovedoval o tem, da je želel narediti nekaj za spomin na žrtve nacizma. Na podiju pa se je pogovarjal z dr. Katjo Sturm-Schnabl med drugim tudi o travmatičnem pregonu njene družine.
Razstava je del maturantskega projekta Mladina proti pozabi – Jugend gegen das Vergessen, ki so ga načrtovale in izvedle Lejla Čavka, Suzana Kitanović in Katharina Jukić pod strokovnim mentorstvom prof. dr. Mirjam Zwitter-Šlemic.
Slovesno otvoritev razstave so počastili s svojim obiskom častni gostje Marjan Sturm (ZSO), Ana Blatnik (v zastopstvu deželnega glavarja), konzul RS Milan Predan, Franc Wakounig in dr. Peter Gstettner (Memorial Kärnten/Koroška), Andreas Scherwitzl (župan občine Magdalensberg/Štalenska gora), inšpektorja Klaus Peter Haberl in Miha Vrbinc, direktorji Anna Maria Zechner, Zalka Kuchling, Franz Hudelist, Jože Blajs in Christian Koren, Gregor Krištof (ZSP), Milka Kokot (ZSŽ), Gerhild Primik (Društvo Peršman),  
V sklopu tega projekta je nastal tudi kratek film o tem, kako so mladi doživljali priprave na projekt in kaj so se novega naučili. Film, ki ga je posnel in strokovno obdelal filmski umetnik Miha Dolinšek, je prav tako požel veliko pohvale, še posebej s strani umetnika Bockelmanna.
Dijaki šole so se glasbeno izkazali kot pevci (pod vodstvom Manuela Oražeja) in tudi kot instrumentalisti (Niklas Travnik, Meta in Milena Pavlič).
Razstavo si lahko ogledate v avli šole.