51 šol na Koroškem zasleduje trajnostni razvoj na področju izobraževanja. V novi srednji šoli Gegendtal-Treffen je bila porazdelitev ÖKOLOG-certifikatov, pri kateri so bili navzoči referentka za okolje LR Sara Schaar, izobraževalni direktor Robert Klinglmair, ravnatelj nove srednje šole Gegendtal-Treffen in koordinator ÖKOLOG-omrežja na Koroškem Andreas Rauchenberger. Tudi naša šola je dokazala, da je trajnostno usmerjena in s tem zopet pridobila ÖKOLOG-certifikat.