Dvojezično trgovsko akademijo obiskujejo dijaki in dijakinje različnih narodnosti. Med izzive šolskega vsakdana sodi tudi spoštovanje vsakega v svoji enkratnosti. Dijaki in dijakinje 2.a razreda  so se v šolskem letu 2017 / 2018 v projektu “Respekt4cultures” intenzivno soočali s svojimi koreninami, predsodki in z oblikami diskriminacije. Poglobili so pomen medkulturne komunikacije ter odkrivali v spoštovanju drug drugega ključ za uspešna medsebojna srečavanja.