Svetovni dnevi slovenščine na celovški univerzi

5.A in 5.B letnik HAK-TAK sta se v četrtek, 23. 11. 22 pod spremstvom prof. Tatjane Feinig udeležila prireditve Svetovnih dnevov slovenščine, ki jo za celovško univerzo organizira tim slovenistov/slavistov. Niz prireditev poteka v sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik Univerze v Ljubljani. 

Maturantje so se udeležili predavanja izvrstnega raziskovalca jezikoslovca dr. Mateja Šeklija na temo: 

Zgodnjeslovenski števniki v rokopisu iz 2. pol. 12. stol., ki je bil pred kratkim najden v samostanu Heiligenkreuz pri Dunaju. Gre za senzacionalno odkritje zgodnjeslovenskih zapisov števnikov v latinski knjigi, in sicer števnikov od 1 do 10. Dr. Matej Šekli je dijakom nazorno pokazal, katere so metode ugotavljanja časa, narečja in jezika nasploh v tem daljnjem obdobju, ko je načelno bila jezik zapisane besede latinščina, zapisan na roko. Strokovnjak za narečja in slovenski jezik iz predknjižnega obdobja je z dijaki ugotavljal, na katera dejstva in zgodovinske fakte se je treba opirati pri znanstvenem delu kot jezikoslovec. 

Po predavanju so imeli poslušalci še možnost za razpravo in kratek pogovor z organizatorji dnevov slovenščine, dr. Tatjano Vučajnk, dr. Petrom Svetino in dr. Natašo Hribar. 

 
Zgodnjeslovenski števniki od 1 – 10