Ali te zanimajo stvari za kulisami aktualnih prireditev? Kako organizirati športne ali kulturne prireditve z znanimi osebami? Ali rad delaš v skupinah? Kako enostavno ustanoviti in voditi društvo, sestaviti obračun zanj… Želiš komunicirati in sodelovati z mediji? Društva in marketing…

To je izvleček dela v težišču ŠKM, kjer sodeluješ:

  • Priprava tiskovne konference z znano osebo
  • Letni občni zbor društva TAKS management
  • Organizacija športnega dne na šoli
  • Kako pridobimo sponzorje? 
  • Izlet na športno ali kulturno prireditev (A, I ali SLO)
  • Sodelovanje z regionalnimi mediji – radio, televizija in tisk
  • Priprava na pridobitev kvalifikacije SPORTMANAGER 1
  • Izdelava šolskega časopisa TAKS NEWS

Vse to in še več te čaka od 3.letnika naprej. Na naši šoli se učiš 4 jezike in dobiš obširno gospodarsko izobrazbo. Nudimo dvojezičen pouk v vseh predmetih v izvrstno opremljenih prostorih, individualno mentorstvo in podporo pri učenju. Veliko pozornosti polagamo na prijazno in spoštljivo vedenje ter socialno kompetenco naših učenk in učencev.

V izobraževalnem težišču ŠKM se lahko tudi odločiš, ali želiš doseči certifikat avstrijske Bundesportorganisation (BSO): SPORTMANAGER 1.