Odbor šolske skupnosti

Odbor šolske skupnosti (OŠS)

Predsednik

Dir. Mag. Johann POGELSCHEK

Zastopniki učiteljev

Prof. Mag. Ingrid RASINGER

 

Prof. Mag. Matthäus SEHER

 

Prof. Mag. Branko KOLTER

Zastopniki staršev

Mag. Gašpar OGRIS-MARTIČ

 

Andrea WIENER

 

Hermann KELICH

Zastopniki učencev

Stefan KREUTZ

 

Fabian SMOLNIK

 

Jan WALTER


§ 64
Zakona o šolskem pouku:

 • Odbor šolske skupnosti (OŠS) je uradni kolegialni organ šole in ravna po zakonih in odredbah.
 • OŠS pospešuje in utrjuje šolsko skupnost.
 • Člani OŠS so obvezani za uradno molčečnost in uradno jamstvo.
 • Člani OŠS so vezani na direktive nadrejenih organov.

V vsakem šolskem letu morata biti vsaj dve seji OŠS.

Naloge OŠS so (§ 64 odst. 2 Z1 SchUG):

 1. Odločitve z enostavno večino:
  1. Odločitve z dvotretjinsko večino:
 • večdnevne šolske prireditve
 • določanje, katere prireditve      so šolske prireditve oz. se nanašajo na šolo (§13 a odst.1)
 • izvedba (in določanje      termina) dneva staršev (§19 odst.1)
 • dovoljenje za izvedbo zbirk      (§46 odst.2)
 • dovoljenje za organizacijo      udeležbe učenk pri prireditvah, ki niso šolske prireditve in se ne      nanašajo na šolo (§46 odst.2)
 • izvedba prireditev      svetovanja od šolski karieri
 • izvedba prireditev z ozirom      na nego zdravja v šoli
 • načrtovanje sooblikovanja      življenja v šoli (§58 odst. 3)
 • priprava določil o ponovni      uporabi šolskih knjig (§14 odst.7)
 • Določanje terminov za      popravne izpite
 • hišni red (§44 odst.1 SchUG)
 • določila učnega načrta po      šolski avtonomiji (§6 odst. 1 in 3 SchUG)
 • določanje števil učencev za      odpiranje in deljenje razredov po šolski avtonomiji (§8a odst. 2 SchUG)
 • določanje šolskih časov po      šolski avtonomiji (§2 odst. 5 in 8, §3 odst. 2)
 • določanje kriterijev      razvrščanja po šolski avtonomiji (§5 odst.      4)