Vseavstrijsko certificiranje digitalnih kompetenc

Ministrstvo za izobrazbo, znanost in raziskavo (BMBWF) je izvedlo na vseh trgovskih akademijah Avstrije t.i. “digi.check hak”. Pri tem standardiziranem testiranju dijakov četrtih razredov preverijo strokovno digitalno znanje, katerega so si dijaki:nje pridobili v predmetih “Officemanagement” in “Gospodarska informatika”.  

Dne 16. junija je bila na šoli porazdelitev certifikatov. Najboljši dijaki:nje so pri testiranju dosegli odlične rezultate z nad 95% možnih točk.