Tečaj prve pomoči

Na pobudo zastopnikov razredov smo na naši šoli organizirali in speljali 16-urni tečaj prve pomoči. Referent Rdečega kriza, gospod prof. Mag. Erik-Manfred Lorenz je v štirih popoldanskih blokih v tednih od 16. 5. do 6. 6. prijavljenim mladim posredoval teoretično in praktično znanje prve pomoči.