Dne 23. 10. 2019 so nekateri dijaki in dijakinje 5.b razreda, ki sta jih spremljala profesorja mag.(FH) Matthäus Seher in mag. Alexander Smolej, MSc obiskali prireditev „Wirtschaft Weiter Denken“ na univerzi v Celovcu. Direktor izobraževalne direkcije dr. Robert Klinglmair in prodekan celovške univerze sta najprej pozdravila publiko. Nato so bila na voljo štiri predavanja. Na izbiro so bila predavanja »Digitales Marketing« (digitalni marketing), „Digitalisierung im postfaktischen Zeitalter“ (digitalizacija), „Was kann und soll die Budgetpolitik in Österreich leisten?“ (proračunska politika v Avstriji) in „Gesellschaft studieren, um Wirtschaft zu verstehen. Was kann und soll die Soziologie?“ (sociologija).

Predavanja so bila zelo zanimiva in in naši dijaki 5b razreda so dobili vpogled, kako potekajo predavanja na univerzi, ki se bistveno razlikujejo od pouka v šoli. V odmoru smo srečali absolvente trgovske akademije, ki sedaj študirajo na celovški univerzi. Delili so izkušnje glede študija z našimi maturanti.