Organizacija pouka od 15. junija 2021

Od torka, 15.6.2021, so dijakinje in dijaki še vedno v prezenčnem pouku, kjer nošnja FFP2-mask ni več obvezna. Za vse osebe v šolski stavbi pa še vedno velja, da morajo zunaj učilnic in v skupinskih prostorih masko nositi.

Predpogoj za udeležbo pri prezenčnem pouku je dokaz, da dijakinje in dijaki predstavljajo majhno epidemiološko tveganje. V ta namen se dijakinje in dijaki v šoli še naprej testirajo trikrat tedensko (ponedeljek, sreda, petek), razen v primeru, če predložijo drugačne dokaze (o tem, da predstavljajo majhno epidemiološko tveganje).

Kot dokaz se upošteva:

 • Dokazilo o negativnem rezultatu testa:
  • PCR-test (velja 72 ur od odvzema)
  • Antigenski test, ki ga opravi pooblaščen organ ali pa antigenski testa opravljen na šoli (velja 48 ur od odvzema)
 • Dokazilo oziroma potrdilo o cepljenju proti COVID 19 s centralno registriranim cepivom:
  • 22 dni od prvega cepljenja, pod pogojem da ta datum ne presega 90 dni
  • Drugo cepljenje
  • Cepljenje, v primeru da ste vsaj 21 dni pred cepljenjem bili pozitivni za SARS-Cov-2 ali pa da ste pred cepljenjem dobili potrdilo o nevtralizacijskih protitelesih.
 • Dokazilo o tem, da ste v zadnjih 6 mesecih preboleli Covid 19
  • Potrdilo o izolaciji ali zdravniško potrdilo o molekularno potrjeni okužbi do 180 dni pred testiranjem
  • Potrdilo o prisotnosti nevtralizacijskih protitelesih, ki ne sme biti starejše od 90 dni.

Šolske prireditve, kot so podelitev spričeval, šolske gledališke predstave, šolski koncerti, informativni večeri za šolske začetnike, so mogoči tudi v prisotnosti eksternih oseb (zlasti staršev in skrbnikov), samo če se upoštevajo splošni higienski predpisi:

 • Dogodek naj po možnosti poteka na prostem
 • Eksterni gostje s seboj prinesejo dokazilo 3-G
 • Razdaja 1m se mora zagotoviti oziroma ohranjati
 • Uživanje hrane in pijače je mogoče le na prostem ali na prostorih za sedenje
 • Pri prireditvah, ki potekajo v notranjih prostorih nošenje mask ni obvezno.

 

 

Organizacija pouka od 17. maja 2021

Od ponedeljka, 17.5.2021 bodo na šoli ponovni prisotni VSI dijaki. Testiranje bo potekalo trikrat na teden in sicer vsak ponedeljek, sredo in petek (samo testiranje z brezplačnimi antigenskimi testi). V primeru negativnega rezultata vsak*a dijak*inja prejme potrdilo testa, ki je veljavno 48 ur.

Še vedno ostaja obvezna uporaba FFP2 mask, ki jih more vsak prinesti s seboj.

 

Več informacij o potrdilu o negativnem rezultatu si lahko preberete na spodnji povezavi:

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/coronatestpass.html

 

Organizacija pouka od 3. maja 2021 (do 15. maja)

Od ponedeljka, 3. 5. 2021 se nadaljuje pouk s tedensko menjavo skupin 1 in 2 ter z obveznim samo-testiranjem z brezplačnimi antigenskimi testi dva- ali trikrat na teden.

Informacije o organizaciji pouka od 17. 5. 2021 sledijo pravočasno.

Eksplicitno poudarimo, da je samo-testiranje z antigenskimi testi pogoj za obisk šole, prav tako pa tudi uporaba FFP2 mask, ki jih morajo dijaki*nje prinesti s seboj.

 

Organizacija pouka od 6. aprila 2021

Od torka 6.4.2021 se na naši šoli pouk nadaljuje na isti način kot pred velikonočnimi počitnicami, torej s tedensko menjavo skupin 1 in 2 ter z obveznim samo-testiranjem z brezplačnimi antigenskimi testi.

Dijaki*nje skupine 2 pričnejo pouk v torek, 6.4. 2021, dijaki*nje skupine 1 pa v ponedeljek, 12.4. 2021 itd.

Eksplicitno poudarimo, da je samo-testiranje z antigenskimi testi pogoj za obisk šole, prav tako pa tudi uporaba FFP2 mask, ki jih morajo dijaki*nje prinesti s seboj.

 

Organizacija pouka od 15. februarja 2021

Na naši šoli bo potekal pouk v živo od ponedeljka do četrtka s tedensko menjavo skupin 1 in 2, ter z obveznim samo-testiranjem z brezplačnimi antigenskimi testi (vsak ponedeljek in vsako sredo).
Dijaki*nje skupine 1 pričnejo pouk v ponedeljek, 15. 2. 2021, dijaki*nje skupine 2 pa v ponedeljek, 22. 2. 2021 itd.

Eksplicitno poudarimo, da je samo-testiranje z antigenskimi testi pogoj za obisk šole, prav tako pa tudi uporaba FFP2 mask, ki jih morajo dijaki*nje prinesti s seboj.

Nadaljnje informacije, odlok in starševsko pismo zveznega ministrstva najdete na spodnji povezavi:

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/schulbetrieb20210118.html

 

VAŽNO – nova informacija

PREVOZ za starše brez testa

Dobili pa smo dobro novico z Dunaja glede prehajanja meje staršev, ki vozijo otroke preko meje.

Njim se ne bo treba niti prijavljati ob vsakem prihodu v Avstrijo, niti opravljati tedenskih testov.

Seveda pa se bodo morali nemudoma vračati nazaj v Slovenijo.
Dijak/inja pa spada  pod § 6a Covid-19-odredbe za vstop v Avstrijo.

 

Informacije konzulata Republike Slovenije glede “novega” mejnega režima od 10. februarja 2021 naprej pa si preberite v naslednjem dokumentu:

Informacije konzulata Republike Slovenije

 
Aktualne informacije glede testiranja za prehod meje med Avstrijo in Slovenijo najdete na spodnji povezavi:
 
Najdete jih tudi na portalu Slovenske gospodarske zveze (SGZ):

 

Organizacija pouka od 25. januarja 2021

Od 25. januarja 2021 bo šolanje še naprej potekalo na daljavo (Distance-Learning). V veljavi je uredba COVID-19-Schulverordnung 2020/21.

Kljub temu pa lahko dijakinje in dijaki v manjših skupinah pridejo na šolo z namenom pridobivanja ocene oziroma priprave na ocenjevanje. Dodatne ure za maturante se prav tako odvijajo v obliki prezenčnega pouka, deloma tudi v blok urah.

Vsak dijak oz. vsaka dijakinja ima ob vstopu v šolo možnost samo-testiranja z antigenskimi testi. Nadaljnje informacije najdete na spodnji povezavi:

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/selbsttest/gal_kurz.html

NAVODILA: Antigenski test

 

 

Organizacija pouka od 18. januarja 2021

Od ponedeljka 18. januarja 2021, do vključno petka 22. januarja 2021, se bo šolanje nadaljevalno na enak način kot v tednu od 11. januarja do 15. januarja 2021. To pomeni, da za šolski proces veljata uredba COVID-19-Schul­ver­ordnung 2020/21 (C-SchVO 2021/21) in odlok BMBWF GZ 2020-0.834.140, ki sta v veljavi od 7. januarja 2021.

Informacije o šolskem procesu od 25. januarja 2021 najdete na spodnji spletni strani:

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona.html

 

Redno, brezplačno samo-testiranje za dijakinje in dijake v Avstriji >>> beri naprej